Hoppa till innehåll

Fossilfria transporter
Ja, tack!

I maj 2014 undertecknades en budkavle av ordförande för kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo. Åtagandet i budkavlen är att kommunens transporter ska vara fossiloberoende till 2030.

För att stötta kommunerna att gå från ord till handling är steg två i processen nu igång. Under tre år ska det här projektet bland annat verka för att infrastrukturen för gastankstationer och laddstolpar för el byggs ut och att bensin- och dieselfordon ersätts med fossilfria alternativ. Även om fordon är i fokus, handlar omställningen även om att ge bättre förutsättningar att ta sig fram med cykel och elcykel. Och det mest fossilfria av alla alternativ, de resor som inte görs alls genom bland annat resfria möten via nätet eller att arbeta på distans. Även näringslivet inkluderas i satsningen. Dels genom att stimulera företag att se affärsmöjligheter i omställningen, dels att bjuda in även dem i processen att ställa om sin fordonspark. Målet är att gränsregionen mellan Sverige och Norge där Fyrbodal möter Östfold ska bli världen första region att leva upp till kriterierna i Europakommissionens Clean fuels for transport.

”Tillsammans är vi på väg att bli en världsledande gränsregion för fossilfria transporter!”
säger Morgan Ahlberg, projektledare för satsningen.

På den här hemsidan kommer vi att informera och inspirera kring vad som händer på resan, i kommunerna och hos företag, när våra regioner är på väg att bli fossilfria.